KHÔNG CÓ TRẢI NGHIỆM NÀO LÀ VÔ ÍCH

"“Không có trải nghiệm nào là vô ích, hạnh phúc hay khổ đau chỉ là một, tiến hay với lùi chỉ là một, u mê với giác ngộ chỉ là một, đó là các bước chân ta trên con đường đến với giác ngộ…..”"

 

 

Không Có Trải Nghiệm Nào Là Vô Ích

 

“Không có trải nghiệm nào là vô ích, hạnh phúc hay khổ đau chỉ là một, tiến hay với lùi chỉ là một, u mê với giác ngộ chỉ là một, đó là các bước chân ta trên con đường đến với giác ngộ…..”

Sóng tiến rồi lùi, mỗi lần vào bờ rồi lại chạy trở ra. Một lần, rồi nhiều lần, cuối cùng nó cũng mang được vật nặng vào bờ. Trong tu hành cũng vậy, có những lúc ta thấy mình chậm lại, thậm chí thụt lùi. Nhưng rồi cũng như sóng, nếu bền bỉ chắc chắc rồi cũng có ngày ta sẽ đạt đến giác ngộ.

Đường đi ít khi bằng phẳng, sẽ có chông gai gian khó, có lúc cạm bẫy giăng ra. Nếu chân ta có bị trượt xuống thì nên biết trèo lên để tiếp tục đi, đừng nản chí và đừng nóng vội. Ai cũng từng có sai phạm, có điều là ngày xưa khi ta sai phạm ta không hề biết, còn ngày nay khi sai phạm ta đã nhận ra, như vậy đã là tốt lắm rồi, là tiến bộ lắm rồi. Không ai có thể viết lại quá khứ, vấn đề là biết để tránh ở những lần sau.

Sau mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành, hết lúc quanh co khúc khủy sẽ đến hồi thẳng tắp mênh mông. Hết u mê sẽ đến giác ngộ, không có trải nghiệm nào là vô ích, hạnh phúc hay khổ đau chỉ là một, tiến hay với lùi chỉ là một, u mê với giác ngộ chỉ là một, đó là các bước chân ta trên con đường đến với giác ngộ.