HỌC GIẢ & HÀNH GIẢ?

"“Thực hành cho đúng được một câu, một ý trong kinh điển còn quý hơn thuộc lòng nhiều bộ kinh điển mà lại không áp dụng được gì trong cuộc sống hàng ngày …”"

 

Học Giả & Hành Giả?

 

“Thực hành cho đúng được một câu, một ý trong kinh điển còn quý hơn thuộc lòng nhiều bộ kinh điển mà lại không áp dụng được gì trong cuộc sống hàng ngày …”

Tu hành là một tiến trình dài trải qua nhiều cấp độ. Mức thiết thực nhất là giúp ta giảm bớt tham, sân, si trong cuộc sống hàng ngày. Mức cao hơn là giúp ta giảm bớt vô minh, vọng tưởng. Mức tối cao là giúp ta giác ngộ viên mãn và thoát khỏi khổ đau sinh diệt.Biển học mênh mông không giới hạn, chúng ta không thể đọc hết, biết hết kinh điển. Đừng chỉ thích nghiên cứu mà nên chú trọng thực hành. Trong khi thực hành, ta cần tìm hiểu kinh điển một cách rất chọn lọc nhằm để giải quyết các vướng mắc, nghi vấn mà ta gặp phải. Cách học như thế vừa thực tế, vừa phù hợp với hoàn cảnh bận rộn, vừa tránh sa đà vào giáo lý mênh mông bất tận.Bồ Tát và chư Phật vì có đại nguyện phổ độ chúng sanh nên phải dùng đến phương tiện giáo lý trong điển để mô tả cho chân lý. Việc đó vô cùng khó khăn chứ không phải ai cũng làm được. Chúng ta, những người sơ tu ít học, chỉ cần thừa hưởng một phần và chọn ra phương pháp thích hợp nhất cho mình. Thực hành cho đúng được một câu, một ý trong kinh điển còn quý hơn thuộc lòng nhiều bộ kinh điển mà lại không áp dụng được gì trong cuộc sống hàng ngày.