BIỂN CẢ ÔM LẤY DÒNG SÔNG

"“Sự phân biệt tốt xấu để giúp ta hiểu, để thông cảm, để bao dung và giúp đỡ chứ không phải để ghét bỏ và xa lánh…”"

 

 

Biển Cả Ôm Lấy Dòng Sông

 

“Sự phân biệt tốt xấu để giúp ta hiểu, để thông cảm, để bao dung và giúp đỡ chứ không phải để ghét bỏ và xa lánh…”

Từ nhỏ cha mẹ luôn dạy ta đâu là đúng, đâu là sai. Vào trường thầy cô dạy ta yêu cái thiện, ghét cái ác. Ra đời xã hội dạy ta phân biệt điều tốt, điều xấu.

Ai cũng muốn giữ mình thật tốt, xa lánh điều xấu. Việc này tuy khó nhưng phần lớn chúng ta đều có thể làm được. Nhưng để biết thông cảm, thương yêu, bao dung và cảm hóa được cái xấu thì còn khó hơn rất nhiều. Nhiều người ghét cái xấu đến mức không chịu đựng được, chẳng những họ khổ do tâm bị quấy rầy, vướng bận mà điều đó còn gây nên sự chia rẽ, oán thù. Cái xấu cũng không vì thế mà mất đi, mà ngược lại nó còn có thể tăng lên thêm.

Sự phân biệt tốt xấu là để giúp ta hiểu, thông cảm, bao dung và giúp đỡ chứ không phải để ghét bỏ hay xa lánh. Chỉ có lòng yêu thương mới cảm hóa được cái xấu. Không ai thích cái xấu, nhưng để bao dung được nó thì cần có một tâm hồn rông lớn để hiểu, để thương, để ôm ấp và xóa nó đi, như biển cả ôm lấy dòng sông rồi hoà chúng vào với nước của chính mình.