DÒNG ĐỜI HAY CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

""

Hai từ giác ngộ, và vô thường, bất kỳ ai cũng có thể nói được bằng lý trí của mình, nhưng ít người hiểu nó bằng linh hồn của họ. Chân lý không phải là điều được giáo dục,và thực hành, mà nó là giây phút chợt nhận ra từ trong đời sống. Người đang sống một cuộc đời sung túc , mới hiểu được cái chết là vô thường. Kẻ đang trong mối quan hệ yêu đương nồng thắm, mới thấm thía sự vô thường của tan hợp. Vạn vật hết thịnh rồi đến suy. Sự giác ngộ của con người về cuộc đời cũng theo đó mà khai hoa nở nhụy. Khi chúng ta cảm thấy thỏa mãn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, thì cũng là lúc cuộc đời kết thúc vai trò của nó.

Cổ nhân có câu:

Tâm sinh, Trí vị sinh

Trí sinh, nhân dĩ lão

Tâm, Trí nhất thiết sinh

Bất giác Vô thường đáo

Tạm dịch là:

Tâm ý sinh ra, vào lúc Trí tuệ chưa sinh

Khi Trí tuệ khởi sinh, thì than thai người đã già rồi!

Khi Tâm ý, và Trí tuệ đều cùng sinh khởi

Thì bất chợt quỷ vô thường đã đến nơi!